Chronische pijn

Oefentherapie Budel  is aangesloten bij het netwerk chronische pijn (NCP), Dat werkt met een vernieuwende behandelwijze, speciaal ontwikkeld voor mensen met chronische pijn. De behandeling richt zich niet op het wegnemen van de pijn, maar laat je zien hoe je zelf op een andere manier met je pijnklachten kunt omgaan. En weer grip krijgt op je eigen leven.

Wat is chronische pijn?

Als acute pijn overgaat in pijn die een eigen leven gaat leiden, met gevolgen voor het dagelijks leven spreekt men van chronische pijn.  Je gaat bijvoorbeeld bepaalde bewegingen vermijden uit angst voor de pijn. De lichamelijke gevolgen hiervan kunnen groot zijn. De beweeglijkheid, spierkracht en conditie nemen  af en specifieke ( bepaalde) spiergroepen worden zeer gespannen. Daarnaast kunnen ook de sociale activiteiten verminderen en kan de emotionele belasting steeds hoger worden.
Sommige  mensen echter,  zijn geneigd om ondanks de heftige pijn toch zo lang mogelijk door te gaan met  dagelijkse activiteiten, want de pijn hebben ze toch”.
Bij beide voorbeelden kan het alarmsysteem in het lichaam, wat door pijnsignalen wordt geactiveerd, van slag raken.
Door artsen dan gezegd  dat  “je er mee moet leren leven” .  En dan?

De Oefentherapeute Cesar Budel  is gespecialiseerd in de behandeling van deze chronische pijn, om je te helpen meer grip te krijgen op je klachten. De zorg is gebaseerd op de laatste inzichten van evidence-based-practice en is altijd op de individuele patiënt gericht
De vernieuwende behandelwijze, speciaal ontwikkeld voor mensen met chronische pijn richt zich niet op het wegnemen van de pijn, maar laat je zien hoe je zelf op een andere manier met je pijnklachten kunt omgaan. En weer grip krijgt op je eigen leven.

Behandelwijze

Gestart wordt met het in kaart brengen van de oorzaken van de pijn, de ervaringen van de pijnklachten op jezelf en jouw omgeving en hoe je ermee omgaat. Samen met de therapeut stel je vervolgens haalbare waardevolle doelen op. Uitgangspunt hierbij is dat de kwaliteit van leven verbeterd wordt.
Tijdens de behandeling is de oefentherapeut als het ware de coach. Samen met de oefentherapeut ga je  met de voorgenomen/gestelde  doelen aan de slag. Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor jou belangrijk zijn. Voor de een betekent dit ‘normaal leven en werken’ en voor de ander ‘beter omgaan met spanningen’.

Er komt steeds meer wetenschappelijk inzicht over pijn zodat pijnklachten beter begrepen kunnen worden door behandelaar en patiënt . Dit wordt meegenomen in de werkwijze.

Resultaat

Belangrijk is dat je je bewust wordt van je eigen mogelijkheden. En dat je leert wat je zelf kunt veranderen om er beter van te worden. Dat je het vertrouwen in je eigen lichaam weer hervindt, zodat je dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken. Activiteiten zoals werk, sport en bezigheden met familie en vrienden. Dat jij – en niet je pijn – uiteindelijk weer je leven bepaalt. Na ongeveer drie maanden worden de resultaten met je besproken, vindt overleg plaats met je eventuele verwijzer en wordt de behandeling zo nodig aangepast.